Kurs og konferanser

NLL holder etterutdanningskurs i forbindelse med Landsmøtet i juni
annenhvert år. I året mellom landsmøtene arrangeres Vinterkurset i forkant
av mellomårskonferansen, som vanligvis finner sted i februar/mars.

Oversikt over kurs andre arrangerer, samt info om logopedlagets kurs, se "Kurs".

Konferanse for tillitsvalgte er et rådgivende organ/møte for Norsk
Logopedlags styre, tillitsvalgte valgt på landsmøtet og regionslagsstyrene.
Det innkalles til konferanse for tillitsvalgte 3 ganger i løpet av
landsmøteperioden.

For mer info om interne konferanser, se "Om NLL/NLL-konferanser".

Sist endret: 25.10.2013