Regionslag

Vi oppfordrer alle medlemmer om å sende sine e-postadresser
til regionslagslederne, eventuelt gi beskjed hvis man har
fått ny.

Hordaland og Sogn og Fjordane Logopedlag:
Leder: Kjersti J. Solheim, Pb 50, 5325 Follese
Mob.41662190
kjersti.solheim@fjell.kommune.no

Bu-Te-Ve Logopedlag:
Leder: Siri Sandland, siri.buteve@gmail.com, 40210505

Akershus Logopedlag:
Brit Hauglund, Eikskollen 4A, 1361 Østerås
brit.hauglund@online.no

Oslo Logopedlag:
Live Günther
liveg.oll@gmail.com

Møre og Romsdal Logopedlag:
Leder: Bjarte Høydal tlf:95062464
logopedlaget@gmail.com

Agder Logopedlag:
Leder: Liv Therese Norberg Haga liv.therese.haga@gmail.com
E-post til styret:
agderlogopedlag@gmail.com

Hedmark og Oppland Logopedlag:
Leder:  Kristin Sulen
ksu@ringsaker.kommune.no

Nordland Logopedlag:
Leder Marit Grepperud
maritgre@online.no

Troms og Finnmark Logopedlag:
Berit Småbakk, Granbakken 9, 9020 Tromsdalen. tel:77613795
beritsma@online.no

Østfold Logopedlag:
Veronika Trenum Berg
ostfold.logopedlag@gmail.com/veronika@prateriet.no

Rogaland Logopedlag:
Sissel Galåen, Grunnvikjå 29, 4270 Åkrehamn. tlf: 911 89 984
sigala@online.no

Trøndelag Logopedlag:
Fra jan 2014: Trine Lise Dahl, Korsgata 16, 7030 Trondheim.
trinelised@gmail.com

Sist endret: 05.04.2016