Utvalg, råd m.m.

Yrkesetisk råd:
Leder: Erik Reichmann nll.yrkesetisk@gmail.com

Medlem: Brit Sørland
Medlem: Ingjerd Haukeland
Varamedlem: Trine Lise Dahl

Organisasjonsutvalget:
Leder:  Stine Brubak  sb@logoped.priv.no
Medlem: Jorunn Skartveit Lemvik
Medlem: Kristin Hovstein Vanebo
Varamedlem: Beate Johansen

Pedagogisk utvalg:
Leder: Elsebeth Højsgaard (elsebeth.hojsgaard@lyse.net )
Medlem: Louise Rankin
Medlem: Inger Lea
Varamedlem: Kristin Ravndal

Fagutvalget:
Leder: Anne - Lise Rygvold (a.l.rygvold@isp.uio.no)
Medlem: Monica Knoph
Medlem: Marianne Klem
Varamedlem: Gitte Gjersdal

Norsk Tidsskrift for Logopedi
Redaktør: Melanie Kirmess
Redaksjonsmedlem: Ingvild Røste
Redaksjonsmedlem: Line Cecilie Dalheim
Redaksjonsmedlem: Jannicke Vøyne

Privat utvalg:
Leder: Ole Petter Andersen (opa@halden.net)
Medlem: Jorun Fiveland
Medlem: Ole-Andreas Holmsen
Varamedlem: Marit Grepperud

Salgsrepresentant materiell:
Monica Nakling

Arkivarer
Anne Katherine Hvitendahl Anne.Katherine.Hvistendahl@statped.no
Tina Kaasa tina.kaasa@statped.no

Info om arkiveringsregler for NLLs organisasjon.

Viser også til s. 26 og 27 i Info 2012: "Retningslinjer for bruk av arkivet".

Sist endret: 26.10.2014