NLLs digitale vinterkonferanse 2021

Fredag 12. mars 2021

Informasjon

Fagutvalget i NLL har gleden av å annonsere tidenes første digitale Vinterkonferanse! Som vanlig har vi etterstrebet å dekke alle de viktigste fagområdene våre og vi er stolte av å presentere årets program.

Forelesningene med tilhørende lysbilder blir forhåndsinnspilt og gjort tilgjengelig for registrerte deltakere 10 dager før arrangementet. Vi ønsker at dere sender inn spørsmål til foreleserne og at vi samles til en felles spørsmåls- og oppsummeringsdag fredag 12. mars, fra kl. 09.00–14.00. Denne dagen vil bestå av seks interaktive spørsmål og svar-økter hvor de fleste av foreleserne være til stede digitalt for å svare på spørsmål. Spørsmål vil også kunne stilles direkte i en chat den 12. mars.

Påmeldte deltakere vil få informasjon om forelesningene ligger og hvor spørsmål kan sendes.

Påmeldingsfrist: 10. mars

Priser for konferansen:
Studenter: 250 kr
Medlemmer av NLL: 500 kr
Ikke-medlemmer: 1000 kr
Levert av Open Concept AS. Bakgrunn: Akira Hojo / Unsplash